Látszatvilágban

Molière: Scapin, a szemfényvesző – Csokonai Színház, Debrecen

Viszonylag kései vígjátéka Molière-nek a Les Fourberies du Scapin, amelyet Silviu Purcǎrete 2011 októberében rendezett meg a debreceni Csokonai Színházban. Szó szerinti fordításban a darab címe Scapin furfangjai, Karinthy Ferenc óta így ismerjük. Ez a cím – együtt a „farce”, azaz bohózat, vásári komédia műfaji megjelöléssel – egy olyan elvárási horizontot képez, amelyen föltűnhetnek vaskos tréfák előképei épp úgy, mint az agyafúrt szolgának a commedia dell'artéból jól ismert alakja. Egy virtuóz helyzetkomédia sejlik föl a cím nyomán, ahol a rendező dolga a jellemek és hangulatok sokrétűségének ábrázolása helyett inkább a félreértéseken és félrevezetésen alapuló szituációk kibontása. A debreceni előadás címe azonban nem Scapin furfangjai, hanem Scapin, a szemfényvesztő. 
Liktor Eszter

 A cím változtatás távolról sem pusztán stiláris megoldás. Purcǎrete nemcsak a címet, hanem az egész darabot újrafordíttatta (Rideg Zsófia munkája), és ez nyilvánvaló fókuszeltolódást jelez a hagyományos Scapin-értelmezésekhez képest. A furfang játékos, végső soron jobbára ártalmatlan szellemi erőfeszítés, a szemfényvesztés azonban tudatos és nagyszabású megtévesztés, valóságos rendszer: egy egész látszatvilág. A szemfényvesztés hatalom, annak minden visszásságával együtt, s ez már önmagában árnyalja, sőt átminősíti a címszereplő Scapint, de nemcsak őt, hanem általa tulajdonképp az előadás dinamikáját is. A színrevitel tétje itt nem annyira a narratív értelemben vett folyamatábra megrajzolása, vagyis a furfangos cselszövések, ilyen-olyan cselekménymozgató trükkök egymásutániságának lekövethetősége, hanem a főszereplő Scapin alakjának megrajzolása. Ezt az alakot hálószerűen veszi körül az említett látszatvilág, amelynek eseményei tőle függnek, a marionettként létező többi szereplő mozgatószálai az ő kezében futnak össze. Ebben az előadásban a cselszövésnél fontosabb a cselszövő, aki pedig leginkább manipulátor, és mint ilyen, épp annyira fenyegeti a világrendet, mint amennyire létrehozója annak.

 

A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható az Ellenfény 2012/3. számában.

 

Az Ellenfény aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken, a színházakban, illetve néhány moziban és könyvesboltban. Ezek listája itt olvasható.

 

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól: ellenfeny@t-online.hu

Árak (melyek tartalmazzák a postaköltséget is):

Az aktuális szám 495 Ft

Egy éven belül megjelent számok: 395 Ft

Korábbi évfolyamok számai: 295 Ft

 

 

 

12. 10. 30. | Nyomtatás |